Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2019

1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaprzeblyski przeblyski
Reposted fromshakeme shakeme viapodprzykrywka podprzykrywka
8726 c2f5 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaidylla idylla
Reposted fromjasminum jasminum viapodprzykrywka podprzykrywka
Reposted fromshakeme shakeme viapodprzykrywka podprzykrywka
5209 ffe9 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaidylla idylla
8599 fa4d 500
9924 e377 500
Reposted frommoai moai viainsanedreamer insanedreamer
0824 e52f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

March 26 2019

6987 f445 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
"Ile razy masz ochotę kogoś krytykować (...) przypomnij sobie, że nie wszyscy ludzie na tym świecie mieli takie możliwości jak ty.
— Francis Scott Fitzgerald
Reposted frominto-black into-black viaupinthesky upinthesky
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viamehhh mehhh
4470 aea8
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamehhh mehhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...