Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka vialiteratka literatka
1157 fe4f 500
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka vialittlewhitelies littlewhitelies
8602 1c86 500
Reposted fromkaiee kaiee viadzony dzony
9043 8a97
Reposted fromretaliate retaliate viaviva-salvadore viva-salvadore
3673 1805
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaviva-salvadore viva-salvadore
8613 70a9 500

cinemacoloris:

manchester by the sea (2016) dir. kenneth lonergan

Reposted fromvronk vronk viahouda houda
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viahouda houda
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viahouda houda
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viahouda houda

Największą chorobą naszych czasów jest doszukiwanie się we wszystkim sensu.— Pablo Picasso
Reposted fromewe ewe viahouda houda
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viapodprzykrywka podprzykrywka
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka

June 20 2017

5568 b4db 500
0668 90c5 500
Reposted fromoll oll viaviva-salvadore viva-salvadore
6395 2c9d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl