Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

logotypy polskich województw i ich stolic
Reposted fromppiotrus ppiotrus viadzony dzony

March 22 2017

7936 a89c
Reposted byilovemoviesbufflondeathbringerSzczurekchlodnawdowastrzepydirtyapplefilmowahow-about-flamingolostuniversetruskawkowamyszkatoskalattecraigwiki
7864 81de
Reposted bylongfish longfish
7798 2018
Reposted byilovemoviesgoddziwrite-url-heresztukamatorkaschwarzerwolfnondiscoveryknurekkurdebeleolvido
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viaopuszek opuszek
Mówisz "w życiu trzeba być kimś".
Czy odejdziesz gdy będę nikim?
— Artur Rojek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viapierdolony pierdolony
Nigdy już się nie dowiem,
co myślał o mnie A.
Czy B. do końca mi nie wybaczyła.
Dlaczego C. udawał, że wszystko w porządku.
Jaki był udział D. w milczeniu E.
Czego F. oczekiwał, jeśli oczekiwał.
Czemu G. udawała, choć dobrze wiedziała.
Co H. miał do ukrycia.
Co I. chciała dodać.
Czy fakt, że byłam obok,
miał jakiekolwiek znaczenie
dla J., dla K. i reszty alfabetu. 

— Wisława Szymborska
Reposted fromnictuniema nictuniema viapierdolony pierdolony

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapierdolony pierdolony
1781 8532 500

officialinternet:

stability:

I want to see more news like this

Reposted fromstfn stfn viapierdolony pierdolony
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaopuszek opuszek
last happy days. nowhere to go. 6 am at stradom, cracow. 
Reposted fromopuszek opuszek
5809 1262 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeftees eftees
2517 8288 500

criterionfilms:

David Lynch, on the set of Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viabeeth beeth
2398 ddd9 500
Reposted fromlongfish longfish viaeftees eftees
3163 b2bd

the-absolute-funniest-posts:

Morgan  Freeman. 

This should be on all blogs.

Reposted fromLazhward Lazhward viaeftees eftees
4403 afe6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapodkrawatem podkrawatem

March 19 2017

7574 b8ec 500
Reposted byilovemoviesall-about-katetazniebieskimiSkydelanboredtodeathpatsssyfinatkafrenulumatrantadeathbringeriamthepiratejanuschytrusrhubarbrrilovegreensomebunnykyszzszarakoszulamidajveridiana
8601 bfe7 500

hauntedbystorytelling:

Anonymous photographer, Japan, 1954 / Courtesy Galerie Lumière des Roses / source

Reposted fromSuzi Suzi viamigotanie migotanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl