Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

5195 113e
Reposted byviva-salvadoremrzonkaperyfrazyjoannnatheladymikaretaliateclassicLadyaniuszkapureevilcziczikazikovanosceteipsumimsofancysoulformegreywolfpiehusMartwa13gubertbukazlanablespudddingpalinaelusivefionaandcakewastelandstrawberry-fields-forevermononokwiktorjaihuntyoursoulyourhabitWolffGirltazniebieskimienidekrybuseternaljourneylittleburnpuremindxfiguerola
5192 d836
Reposted byilovemoviesglupiasukaniedoskonaloscslezakfrikadelle
5191 f8b5
Reposted bySkydelanzavrailovegreenbudasbanshesmorzandochocolate1508storczykhajskulshowmetherainbowcongreveirbjarbirbpiscesmmoniczkamalinowowamadinsanewielorybekfoodforsouldanoniskosplendiidawsme
5189 05e1
Reposted bySkydelanzavrailovegreendrobnym-maczkiemnokturnaleverythingsucks

October 22 2016

October 21 2016

5082 2d28
Reposted frompeper peper viachocolate1508 chocolate1508
5352 269c
grafika couple, love, and boy
Dusze wszystkich dzieci, póki jeszcze mają tę swoją tajemnicę, są nieustannie zaprzątnięte tym, co jedynie ważne: samymi sobą i zagadkowym związkiem swojej własnej osoby ze światem dookoła. Poszukiwacze i mędrcy wracają w dojrzałym wieku do tych zajęć, ale większość ludzi zapomina i bardzo wcześnie opuszcza na zawsze ów wewnętrzny świat spraw prawdziwie ważnych, błąkając się przez całe życie wśród barwnych labiryntów trosk, pragnień i celów, z których żaden nie mieszka w głębi ich duszy i z których żaden nie wiedzie z powrotem w głąb ich duszy ani do domu.
— Hermann Hesse – Baśnie
9330 8e95
Reposted fromEkran Ekran
Ze wszystkich znajomych twarzy najmniej pamiętam własną.
— Miron Białoszewski
Reposted fromsinn sinn viawiemzeniespisz wiemzeniespisz
1400 91ed
Reposted bysewkagoldviva-salvadoreleniwabula
[...]  jeśli potrafisz na dawny ból spojrzeć inaczej to znaczy, że udało Ci się uwolnić.
— Marta Kostrzyńska
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory via666th 666th
8313 25ec
Reposted fromRecklessKid RecklessKid via666th 666th
5862 679c

darnnit:

Gene Wilder is the adult I strive to be

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viasadeyes sadeyes
4735 d21c 500
Reposted fromelczi elczi viawiemzeniespisz wiemzeniespisz
9505 1b05
Reposted fromkfiati kfiati viawiemzeniespisz wiemzeniespisz
Czasami czuję się strasznie samotny, ale zasadniczo mam się dobrze.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaviva-salvadore viva-salvadore
9380 b4d7 500
visiting
Reposted from666th 666th viadowntherabbithole downtherabbithole
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl