Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

5284 0801
5160 f9fa
7163 5e00
0536 36c5 500

The Souls of Acheron (detail) Adolf Hirémy-Hirschl, 1898

0600 922d
Można zakochać się w kobiecie, która nie lubi książek? Można, ale po co? Kto przy zdrowych zmysłach zakochuje się w kobiecie, która nie lubi książek?
— Jerzy Pilch
5514 674e
8067 90fc 500
Reposted fromWascon Wascon vialikearollingstone likearollingstone
6220 4a6e 500

luzfosca:

Pierre Jahan

Louvre museum in Paris. Spring cleaning in the Great Hall, 1947.

Reposted fromlifeless lifeless viapoznajesz poznajesz
1554 6aea
Reposted fromPoranny Poranny viaabsolem absolem
4271 aff7 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaorangesky orangesky
2658 f87d 500
Reposted fromherz herz viaorangesky orangesky
to taki typ człowieka, który gdy się przewróci, to się cieszy, że fizyka działa, jak trzeba
— bash
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromjasminum jasminum vialittlewhitelies littlewhitelies
0943 6a52
Reposted fromshepard shepard viaorangesky orangesky
8095 10ae 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapoznajesz poznajesz
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
Zdjęcie użytkownika Dream and be stylish.
Reposted fromciarka ciarka viapoznajesz poznajesz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl