Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

6637 9c31 500

80s90sthrowback:

Jude Law and Matt Damon photographed by Brigitte Lacombe, 1999.

Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca

August 09 2017

Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viapodprzykrywka podprzykrywka
7370 a7ff
Reposted fromkarahippie karahippie viadzony dzony

August 07 2017

0488 3f89
0485 0c5f
0481 dfb4
Reposted byilovemoviesno-longer-korebloodhailsztukamatorkajanealicejones
0476 ca61
7076 7e0d 500
3347 02b6 500
Kkkatowice. 
Reposted fromsarazation sarazation viapodprzykrywka podprzykrywka
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie viaslowostwor slowostwor
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaviva-salvadore viva-salvadore
3576 374a 500
pamiętaj że doba ma tylko 24h nie skracaj jej na zdrowy i spokojny sen.
„Przekrój” 1970, nr 1340.
0501 cebb
Reposted fromdajryjka dajryjka viaviva-salvadore viva-salvadore
9499 9438 500
Reposted fromumorusana umorusana viafilmowy filmowy
9353 b712
Reposted fromowlmarcia owlmarcia via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl