Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

Yosemite falls towering above the trees
Reposted fromintotheforest intotheforest via12czerwca 12czerwca
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie
3796 674d
Isn't it?
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viabodyinthegarden bodyinthegarden
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viabeeth beeth
4214 3fc1 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold viabeeth beeth
3768 43c0 500
Reposted fromstroschek stroschek via12czerwca 12czerwca
8894 cb7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
2861 f78a 500
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana via12czerwca 12czerwca
I loved to sleep with the window open. Rainy nights were the best of all: I would open the window and put my head on the pillow and close my eyes and feel the wind on my face and listen to the trees sway and creak.
— Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane
Reposted fromink ink via12czerwca 12czerwca
7623 3929 500
Reposted fromPoranny Poranny via12czerwca 12czerwca
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— "Zakochany Włóczykij"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
3915 8969 500
Reposted fromdivi divi vialikearollingstone likearollingstone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl