Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

2553 fa07 500
"Dlaczego lubię Włóczykija? Bo jest moim symbolem wolnoś ci. Zroszonej łąki o świcie, zachodów słońca i pory niczyjej. Wiesz, tego czasu, kiedy dzień jeszcze nie jest dniem, a noc już nie jest nocą. Włóczykij smakuje jak woda wprost ze źródła i pachnie tak, jak pachną włosy latem - wiatrem i słońcem."
  — włóczykij
  Reposted fromdunkellicht dunkellicht via12czerwca 12czerwca
  Reposted fromFlau Flau viaidylla idylla
  8508 69cb 500
  Reposted frombehcio behcio viaopuszek opuszek
  3992 f158

  to ja😂😂

  Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaopuszek opuszek
  6431 5c38 500
  Reposted fromlunainforest lunainforest viaopuszek opuszek
  2962 80bb
  Reposted fromerial erial viaopuszek opuszek
  1100 ca68 500
  Zadura
  9818 ee4d
  Reposted fromtwice twice vialikearollingstone likearollingstone
  6747 4a26

  shitndie:

  Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

  Reposted fromSuzi Suzi vialikearollingstone likearollingstone
  6268 869c
  Reposted fromkrzysk krzysk vialikearollingstone likearollingstone
  0309 1e37 500
  Reposted frominsanedreamer insanedreamer via12czerwca 12czerwca
  3699 a300
  Reposted fromverronique verronique via12czerwca 12czerwca

   

  hamletyzować-

  przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
  Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
  — Sylvia Plath
  Reposted fromlambadada lambadada viainsanedreamer insanedreamer
  2774 363b 500
  Reposted fromrubinek rubinek viainsanedreamer insanedreamer
  2641 38df 500
  Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
  5132 24b3
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl