Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

2656 ac75 500

natura-e:

- Nature blog ^^

Reposted fromhawke hawke viadzony dzony

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
Reposted fromladygrey ladygrey via12czerwca 12czerwca
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia via12czerwca 12czerwca
0526 598a
6897 f8c9
Reposted bydivihash
6895 0cfa
Reposted bydivihashdivi
6894 5904
Reposted byilovemoviesbukazladivimerydocholeryJuliettey-xcv-y
6893 2e8f

October 19 2017

0015 aad0 500

the-garden-of-delights:

“Portrait of an Elegant Lady” (detail) by François-Hubert Drouais (1727-1775).

October 18 2017

4785 7cdc
Reposted bysomuchfunkdjLangleysatyrlanesimplyfallingPiromruugaadivijasminniemikimotodawnodawnotemuxlickmysneakersjanealicejonesdwatancorasoulwaxAmericanloverinnocent-whisperwielebnaunique-wmonlyhedonekalbienstonerrrachelbonesciarkasuckslifemietta-worldlobekaurinko
4782 e2f2
Reposted byilovemoviesbeattmandobbyniezwyyklanotorious-rookieblacksadcatirmelintoniewszystkopsyentistblackdramaredstripesodnowa
4781 cf3e
Reposted bychangecolourgumasabsolemsimplyfallingsopadepollo
Może się spotkamy znów po kilku latach
Może właśnie tutaj lub na końcu świata
Będziesz wtedy inna - ja wciąż taki sam
Może nam się uda zacząć jeszcze raz
— SDM - Pożegnanie
3836 1941
Reposted fromwwannie wwannie viafilmowy filmowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl