Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

3636 acf1
Reposted byilovemoviesmajowkanotorious-rookiekaffeetieroblivionsncmspcomiendoliricalikearollingstonebeintheecrivainheartbreakjeanneslexxieitjenadurowefckitteletubisiemelanchujniaemtezmazupegoszkozEveRihearvoiceskittylitteryolo28grzejgreywolfmikimotokrolperelKurkaWyluzujtoniewszystkoLiliumCaseine
3635 8cec
Reposted byaniuszkaohsoquiet
3633 a4fc
Reposted byilovemoviesdarksideofthemoonskrzacikbansheschwarzerwolfilluminationanielciaKurkaWyluzujazazelbeatravelernotatouristzerocool911Jellarschaaf
3619 3854
6664 272d
Reposted fromkortes kortes viaviva-salvadore viva-salvadore
1483 af54 500

dinnerwithannawintour:

“Cuba” photographed by Mikael Jansson for Porter Magazine

Reposted fromenyopax enyopax viatesknoty tesknoty
4196 7233 500
Reposted fromCattleya Cattleya viaviva-salvadore viva-salvadore
Życie na poczekaniu. Przedstawienie bez próby. Ciało bez przymiarki. Głowa bez namysłu.
Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. 
— W. Szymborska
6195 ecc1
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa viapodkrawatem podkrawatem
9414 232f 500
0462 cfef
0744 7ed6
Reposted fromdailylife dailylife vialittlemouse littlemouse
6076 510c 500

obama-biden-memes:

wise words.

Reposted fromaliceofdeath aliceofdeath vialittlemouse littlemouse

April 22 2017

5252 282e
Reposted frombwana bwana viadzony dzony
2895 eb79 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlewhitelies littlewhitelies
1904 0d91 500
Reposted fromsarazation sarazation viapodkrawatem podkrawatem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl