Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

Acidland

Nie poddaj się, bierz życie jakim jest
i pomyśl, że na drugie nie masz szans

Po co ten stres, myślisz, że nie masz nic
każdy ma - nawet ty
czasem trzeba to po prostu znaleźć
miłość, noc i deszcz, życie też
dlatego warto starać się
powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart
znajdź to w sobie, tak


Nie poddaj się, bierz życie jakim jest
i pomyśl, że na drugie nie masz szans

Ten kraj jest jak psychodeliczny lot
czujesz, że nie zmienisz nic
spróbuj wziąć z tego coś
to przecież twoje życie jest
popełniaj błędy i naprawiaj je
gdy dotkniesz dna, odbijaj się
wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał


Nie poddaj się, bierz życie jakim jest
i pomyśl, że na drugie nie masz szans

Odetchnij więc
zastanów się
znajdź jego sens
bierz życie takim jakie jest
i ciągle szarp
i zmieniaj je
przed siebie idź
bierz życie takim jakie jest
i zmieniaj je
i ciągle walcz
przed siebie idź


Myslovitz
Reposted fromcudoku cudoku viaprzeblyski przeblyski
1007 c97e
Reposted fromEtnigos Etnigos viaFlowialiusz Flowialiusz
6055 93bb
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaakysz akysz
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viaakysz akysz
Idziesz na spotkanie ze starym przyjacielem i chcesz się przed nim otworzyć. Jeśli nie całkiem, to przynajmniej chcesz mu
powiedzieć, co się w tobie kotłuje. Ale on spieszy się. Rozmawiacie o wszystkim i o niczym. Zostajesz bardziej samotny i pusty niż przed spotkaniem.
— Stefan Garczyński
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viaakysz akysz
1957 32bb 500

annaxmalina:

{2017} backside view from a part of the silent running animation
[laser prints, collage; from spectrology]

To me, literature is a calling, even a kind of salvation. It connects me with an enterprise that is over 2,000 years old. What do we have from the past? Art and thought. That’s what lasts.
— Susan Sontag (via Booklover)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaverronique verronique
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
7607 b473
Reposted fromquirk quirk viaverronique verronique
2006 f6fe 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialittlemouse littlemouse

March 17 2018

6472 56e0 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaabsolem absolem
Reposted fromposzum poszum viaverronique verronique
8088 322f 500

Gesaffelstein - Numéro, Octobre 2013

Reposted frombackground background viaverronique verronique
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapodprzykrywka podprzykrywka
3330 3e61 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka
6102 6d03 500
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl